dimecres, 4 de juny de 2014

S.O.S DELS DISCAPACITATS

Creiem que els discapacitats per malaltia cerebral haurien de rebre més ajudes. N'hi ha molts que per a ser útils a la societat, és a dir, tenir una feina, fan molts sacrificis per poder desenvolupar la feina, com ara, no fumar, no prendre drogues, ni alcohol.
Doncs hi ha 1/3 de malalts cerebrals que podran treballar i així ser útils a la societat. Per aquests malalts cerebrals estaria bé que hi hagués llocs de treball disponibles. Hi ha també una altre terç de malalts cerebrals que no podrà treballar, però si fer activitats i aquests haurien d'anar a clubs socials.
També hi hauria d'haver residències per aquests malalts i que cada residència orientés als malalts: o sigui els que poden treballar doncs donar-los feina, els que no poden treballar oferi'ls-hi activitats a clubs socials i així desenvolupar habilitats socials com per exemple poder complir uns horaris i desenvolupar aptituds i hàbits per poder sentir-se útils.
Aquestes residències haurien de ser de baix preu per a que els malalts amb menys recursos hi poguessin accedir.
També seria necessari que es fessin cursets gratuits d'anglès, francès, ioga, pilates, etc i d'altres.

Cap comentari: